Financiën en Projecten

Operationeel, tactisch en op strategisch niveau.

Regeren is vooruitzien

Projectmanagement

Project Vision blinkt uit in het houden van overzicht en vooruitzien met een aanpak die is gebaseerd op een duidelijke structuur en transparantie richting projectleden en stakeholders. De vaardigheid om te anticiperen op de vele hindernissen die tijdens de levensduur van een project passeren, zijn vaak bepalend voor het uiteindelijke succes.

Als projectmanager heb ik me gespecialiseerd op het gebied systeemimplementatie, -migratie  en -integratie. Vooral bij financiële platformen en applicaties komt ook mijn financiële achtergrond direct van pas. Ik draag graag bij aan projecten met blijvende impact. Dit bereik ik door intensief  samen te werken met alle betrokken partijen, door samen te leren en planmatig naar een gedragen eindresultaat toe te werken.

Financieel management

Soms ontstaat er tijdelijk behoefte aan leiding op het gebied van financieel management. Het kan hier gaan om tijdelijke vervanging van een financieel leidinggevende,  het voorzien in een behoefte aan specifieke kennis die niet binnen de organisatie aanwezig is, of tijdelijke ondersteuning bij piekdrukte, zoals de jaarafsluiting. Bovendien betreft het vaak situaties waarbij proactief, motiverend en duidelijk leiderschap nodig is om doelstellingen onder tijdsdruk te realiseren.

In dit soort situaties kan ik van dienst zijn met ondersteuning op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Met mijn vooropleiding tot registeraccountant doorgrond ik (financiële) processen snel. Zowel financial als business control zijn voor bij bekende vakgebieden. 

Ik heb veel ervaring opgedaan binnen complexe organisaties die zich toeleggen op zakelijke  dienstverlening die onderworpen zijn aan aanvullend wettelijk toezicht.

Projectmanagement:

Financieel Management: